آموزش کاشت ناخن ژل

آموزش تصویری کاشت پودر و ژله ناخن :  
 مرحله 1 کاشت ناخن پودر و ژله (آماده سازی)  مرحله 2 - کاشت ناخن پودر و ژله (سوهان کشی)   


مرحله 3 - کاشت ناخن پودر و ژله :
مرحله 4 - کاشت ناخن پودر و ژله : مرحله 5 - کاشت ناخن پودر و ژله   


مرحله 6 -کاشت ناخن پودر و ژله : 
مرحله 7 -کاشت ناخن پودر و ژله :
  


مرحله 8 -کاشت ناخن پودر و ژله :
  


 
مرحله 9 -کاشت ناخن پودر و ژله :


مرحله 10 -کاشت ناخن پودر و ژله :
  


 
مرحله 11 -کاشت ناخن پودر و ژله :


  مرحله 12 -کاشت ناخن پودر و ژله


  
مرحله 13 -کاشت ناخن پودر و ژله :  
مرحله 14 -کاشت ناخن پودر و ژله :
  نمونه کار  كاشت ژل وطراحى چهره با ژل

برای تهیه مواد و ابزار کاشت ژل با شماره 09338811845تماس حاصل نمایید.

تمامی حقوق محفوظ و مربوط به پارمیدانو می باشد.
طراحی سایت وبهینه سازی سایت :پیام آوران پارسیان

***